فیلتراسیون

فیلتراسیون ساز و کار یا ابزاری است برای جداکردن محتویات از یک سیال یا جداکردن مواد ارزشمندی مثل مواد معدنی، مواد شیمیایی یا مواد غذایی در فرآیندهای مربوط به آنها. فرآیند جداسازی به طور گسترده به شش دسته تقسیم می شود که شامل جداسازی جامد از گاز، جداسازی مایع از جامد، جداسازی جامد از جامد، […]

چکیده آلودگی منابع آب شور توسط هیدروکربن های نفتی، از مشکلات مهم در تامین آب سالم از منابع آب نامتعارف برای مصارف آشامیدنی و بهداشتی است. در این تحقیق به منظور تصفیه هیدروکربن های آروماتیک بنزن و تولوئن از آب شور از روش ترکیبی غشایی و نانوفتوکاتالیست در فرآیند اسمز مستقیم استفاده شد. میزان شار […]

1-مقدمه در سال های اخیر، رشد سریع صنایع به افزایش آلودگی ناشی از فاضلاب های صنعتی انجامیده که بدون پاکسازی وارد محیط زیست می شوند. از جمله آلاینده های مهمی که آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد آورند، می توان به فلزات سنگین اشاره کرد. به طور کلی،فلز سنگین به عنصری می گویند […]

چکیده در این پژوهش غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون (PES) / پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) به روش وارونگی فازی تهیه گردید. از آنجا که پلیمر پلی وینیلیدن فلوراید نسبت به سایر پلیمرها دارای خاصیت پیزوالکتریکی بالایی بوده می تواند در ترکیب با سایر پلیمر ها منجر به تولید غشاهایی با ساختاری متفاوت […]

چکیده در این تحقیق اکسید گرافن به‌عنوان یک جاذب نانو ساختار با خواص بهتری نسبت به سایر جاذب‌ها برای حذف 4-کلروفنل از محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت. اکسید گرافن با روش هامر سنتز شد. برای شناسایی مورفولوژی و ساختار جاذب از روش‌های پراش‌سنجی پرتو ایکس و تصویر میکروسکوپ پراش الکترونیکی استفاده شد. متغیرهای مؤثر […]

چکیده امروزه آلودگی منابع آبی به فلزات سنگین به یک مشکل جهانی تبدیل شده و نیاز به پایش و کنترل مستمر دارد. به‌طور طبیعی سالانه حدود 25000 تن کادمیم وارد محیط زیست می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی‌های حذف کادمیم از محیط آبی با استفاده از جاذب طبیعی لوفا به روش‌های آزمایش تعادلی ناپیوسته […]

چکیده: زمینه و هدف: حضور فنل و مشتقات آن در آب و فاضلاب به دلیل خطراتی که بر روی سلامت انسان و محیط زیست دارد، به عنوان یک نگرانی عمده محسوب می شود. به دلیل سمی بودن فنل حتی در غلظت های کم و همچنین به دلیل اینکه حضور آن در منابع طبیعی آب می […]